Nieuwe regeling textielcontainers

  • 24 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 stapt Nazareth in op een raamcontract voor textielcontainers via afvalmaatschappij I.V.M. Hierdoor staan enkel nog textielcontainers van Ateljee en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel in Nazareth.

Deponeer enkel proper, nog bruikbaar textiel in deze containers, in een goed afgesloten zak.

Waar staan de containers?