Nieuwe voetpaden en drempel

  • 26 juli 2018

De voorbije weken en maanden is op verschillende plaatsen in de gemeente aandacht besteed aan de voetpaden.

In de Plaanstraat, 's Gravendreef, Ommegangstraat en Steenweg Landuit zijn nieuwe voetpaden aangelegd. Deze straten zijn belangrijke verbindingen en de nieuwe voetpaden verhogen de veiligheid van de voetgangers.

In de Ommegangstraat is een verkeersplateau aangelegd. Die maakt het verkeer erop attent dat er ter hoogte van de sporthal veel in- en uitrijbewegingen zijn.

Binnenkort wordt langs de centrale as tussen de twee dorpskernen, het voetpad aan elke oversteekplaats verlaagd, om de toegankelijkheid te verbeteren.