Omgevingsvergunningen

De aanvragen en beslissingen met bijlagen kunnen geraadpleegd worden via geoportaal.

Noodbesluit omgevingsvergunning

Maatregelen van de Vlaamse Regering (24 maart 2020) over de omgevingsvergunningsprocedures.

De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd, maar de overheden worden niet geblokkeerd indien zij kunnen optreden.

Samengevat:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

 

Beslissingen
Contactinformatie
Vergunningen
Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
Warning 15 augustus gesloten
Warning Afwijkende openingsuren op:
1 juli - 28 augustus