Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

  • 30 juli 2021

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet "Onbevaarbare waterlopen" met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Dit uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten

  • de organisatie van het openbaar onderzoek

  • de actualisatie van de digitale atlas.

Het besluit van 7 mei 2021 bepaalt dat het ontwerp van de digitale atlas gedurende zes maanden ter inzage ligt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:

  • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

  • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

Kennisgeving

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

De digitale atlas is raadpleegbaar via de website www.integraalwaterbeleid.be.
Het ontwerp is ook in te kijken op het gemeentehuis aan loket 6, dienst milieu en economie na afspraak via 09 396 46 70.

Publieke inspraak

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek schriftelijke opmerkingen indienen:

  • via een digitaal inspraakformulier bij de Co√∂rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) beschikbaar op www.integraalwaterbeleid.be.
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen via de postbus op Dorp 1 of aan loket 6, dienst milieu en economie na afspraak via 09 396 46 70.