Openbaar onderzoek RUP 'Zonevreemde activiteiten fase III 'Zonnehoeve''

  • 2 december 2019

De gemeenteraad stelde op 4 november 2019 het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde activiteiten fase III 'Zonnehoeve'', Zonnestraat 13, voorlopig vast. Het RUP wordt gewijzigd om deze doelstellingen uit te voeren:

  • Een oplossing bieden voor de mobiliteitshinder die de aangrenzende woonstraten momenteel ondevinden.
  • De voetweg, die momenteel dwars doorheen de site Zonnehoeve loopt, verleggen.
  • De activiteiten van Zonnehoeve binnen de bestaande bebouwde oppervlakte optimaliseren.
  • Agrarisch gebied naar een zone voor landbouw in functie van Zonnehoeve omzetten.

Over het ontwerp-RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit ontwerp ligt van 2 december 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020 ter inzage aan loket 4 in het gemeentehuis en kan je hier raadplegen:

pdf bestand20191016_RUP_ZVA_faseIII_procesnota.pdf (3.04 MB)

pdf bestand20191016_RUP_ZVA_faseIII_TN_GP_bijlagen-gecomprimeerd.pdf (5.34 MB)

Wie over het ruimtelijk uitvoeringsplan opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dit schriftelijk richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), uiterlijk tegen 31 januari 2020.

  • Stuur je brief aangetekend naar: GECORO, p/a Dorp 1, 9810 Nazareth
  • Of geef het af tegen ontvangstbewijs aan loket 4 (dienst omgeving) van het gemeentehuis
  • Of stuur een e-mail naar vergunningen@nazareth.be.