Openbaar onderzoek voetwegen nr. 37 en nr. 43

  • 4 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nazareth maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend inzake de gedeeltelijke verlegging van:

  • voetweg nr. 43 te Zonnehoeve, Eke
  • voetweg nr. 37 te Lichterveldestraat, Eke.

Meer details op www.nazareth.be/openbaar-onderzoek

Voor beide openbare onderzoeken geldt het volgende.

Het betreffende plan en het bijhorende nieuwe rooilijnplan is neergelegd in het gemeentehuis van Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth en ligt gedurende de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage van het publiek van 5 januari 2018 tot en met 3 februari 2018.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth worden gericht.