Palliatieve premie

Beschrijving

In het sociaal huis kan je een palliatieve premie ontvangen als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Doelgroep

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden of gehospitaliseerd zijn.

Voorwaarden

  • Je ontving het palliatief thuiszorgforfait van jouw mutualiteit.
  • Je bent gehospitaliseerd en zorgt voor een verklaring van de verplegende instelling.

Procedure

Kom naar het sociaal huis om je premie aan te vragen.
De maatschappelijk werker aan het onthaal kan je daarbij helpen.

Na de goedkeuring van het dagelijks bestuur wordt de tussenkomst uitbetaald.

Let op. Je aanvraag moet ingediend zijn binnen de 12 maanden na de eerste toekenning van de forfaitaire tegemoetkoming van jouw mutualiteit.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt 250 euro voor thuispatiënten en 100 euro voor gehospitaliseerde patiënten. Als je de toelage van de mutualiteit twee keer ontvangen hebt, wordt de gemeentelijke toelage ook een tweede keer uitbetaald.

Nodig

Je brengt deze documenten mee:

  • Het aanvraagformulier. De maatschappelijk werker kan je ook helpen om het formulier in te vullen.
  • Een kopie van de bankkaart waarop de premie mag gestort worden.
  • Een kopie van de identiteitskaart van de zorgbehoevende.
  • Het bewijs van jouw mutualiteit van de toekenning palliatief thuiszorgforfait.
  • Het aantal keren dat en de periode waarvoor deze tegemoetkoming is uitbetaald.
  • Bij hospitalisatie: het attest van de verplegende instelling.
Openingsuren en contact

Sociaal huis

Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 50
Nu gesloten