Parkeren op het Dorp

  • 5 januari 2018

Met de heraanleg zorgen we voor een mooie, aantrekkelijke dorpskern. We geven het Dorp terug aan de wandelaars en fietsers.

Voor de auto's zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien, zowel voor kort parkeren als voor lang parkeren, namelijk op de parking Dekenij en parking cc Het Centrum.

Op de verhoogde bermen tussen de kerk en het gemeentehuis mag je niet parkeren. Je riskeert een boete als je dit toch doet. Een woordje uitleg ...

Zone 30 en erfzone

De snelheid op het Dorp is beperkt tot 30 km/u. Ter hoogte van de school, cc Het Centrum en de ingang van de kerk rijd je maximaal 20 km/u, want daar bevind je je in de erfzone.

pdf bestandErfzone Dorp.pdf (961 kB)

Er is geen fietspad en dus rijden fietsers op de rijbaan. Er worden drie zebrapaden geschilderd opdat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Parkings voor lang parkeren

Op het Dorp zijn twee parkings voor lang parkeren: Parking Dekenij langs de Lindendreef en Parking cc Het Centrum.

Parkeerplaatsen blauwe zone

Alle parkeerplaatsen op het Dorp liggen in de blauwe zone. Dit wordt aangeduid met een bord wanneer je de straat inrijdt: aan de rotonde, aan de slagerij en bij het begin van de Langemunt.

Plaats dus je blauwe parkeerschijf achter de voorruit en blijf maximaal 2 uur staan. Anders riskeer je een boete van 20 euro, wanneer de parkeerwachters van OPC je betrappen.

Je mag enkel parkeren op de voorziene parkeerplaatsen, waar een blauw verkeersbord “P” staat of waar je de lijnen van de parkeerplaatsen ziet:

  • In de hoofdstraat zijn er twee keer 4 plaatsen aan de kant van het gemeentehuis en de politie. Bij die laatste staat overigens een laadpaal voor elektrische auto’s.
  • Aan de achterkant van de kerk mag je enkel parkeren tussen de drempel en de hoek met de hoofdstraat.

Verhoogde bermen voor voetgangers

Je mag niet parkeren op verhoogde bermen in de bebouwde kom. Die zijn bedoeld voor voetgangers.

  • Je mag dus niet parkeren ter hoogte van de school. We laten wel toe dat je daar even stilstaat om een kind te laten uitstappen. Maar wachten in je auto tot je kind naar buiten komt, is niet toegelaten. Wees attent voor eventuele wandelaars en laat voldoende ruimte vrij tussen je auto en de gevel.
  • De berm aan de overkant van het gemeentehuis is afgeboord is met arduinstenen. Dit is een monument met de namen van alle personen die hier begraven liggen. Auto’s zijn niet toegelaten langs dit monument.
  • Parkeer ook niet voor de gevel van het gemeentehuis.

Let op: momenteel staan er verbodsborden op de verhoogde berm, maar die zijn wettelijk gezien niet nodig. Wanneer de borden verdwijnen, mag je nog altijd niet op de bermen parkeren. Je riskeert een boete van 110 euro wanneer een GAS-ambtenaar van de provincie je betrapt.

Wandel- en parkeerzones Dorp