Publiek toegankelijke inrichtingen

Beschrijving

Als je een horecazaak, clubhuis, sportzaal of andere "publiek toegankelijke inrichting" wil uitbaten, moet je in orde zijn met het politiereglement over brand- en ontploffingspreventie. Dit PTI-reglement bepaalt waaraan jou inrichting moet voldoen op het vlak van brandveiligheid.

Doelgroep

Voor eigenaars van publiek toegankelijke inrichtingen zoals cafés, feestzalen, jeugdlokalen, voetbalkantines, restaurants … waar 50 personen of meer tegelijk toegelaten kunnen worden.

Procedure

  1. In de folder van de brandweerzone wordt het reglement helder uitgelegd.
  2. Je kan de inrichting online melden op hun website.

Uitzonderingen

Het reglement is niet van toepassing op:

  • tijdelijke inrichtingen;
  • gebouwen waar enkel erkende erediensten in worden gehouden;
  • publiek toegankelijke inrichtingen waar al een specifieke reglementering geldt, zoals winkels, ziekenhuizen, scholen of rusthuizen.
Openingsuren en contact