Recht op maatschappelijke integratie

Beschrijving

Het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) werd vroeger 'bestaansminimum' genoemd. Het is bedoeld voor mensen die geen inkomsten hebben.

Het OCMW waarborgt het recht op maatschappelijke integratie, door te zorgen voor een basisinkomen.

Dit kan op 2 manieren: door tewerkstelling te organiseren of door een leefloon toe te kennen.

 1. Als een tewerkstelling mogelijk is, ontvang je een loon.
 2. Als een tewerkstelling (nog) niet mogelijk is, heb je recht op een leefloon.

Doelgroep

 • Je verblijft op het grondgebied van Nazareth (uitzonderingen zijn mogelijk).
 • En je behoort tot een van deze categorieën:
  • Je bent Belg.
  • Je bent Unieburger, of lid van zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, die geniet van een verblijfsrecht voor meer dan 3 maanden.
  • Je bent staatloos.
  • Je bent een erkend vluchteling.
  • Je hebt het statuut van subsidiair beschermde.
  • Je bent een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig  (uitzonderingen mogelijk).
 • Je verblijft op het grondgebied van de gemeente (uitzonderingen mogelijk).
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten.
 • Je bent bereid te werken (uitzonderingen mogelijk).
 • Je hebt al je rechten op andere sociale uitkering uitgeput: bijvoorbeeld: recht op werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld(en) ...

Je moet voldoen aan al deze voorwaarden.

Procedure

1. Afspraak maken

Maak een afspraak in het sociaal huis om een leefloon aan te vragen.

2. Aanvraag bespreken

De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet en zal je vragen verschillende documenten te bezorgen.

3. Onderzoek en huisbezoek

De maatschappelijk werker start het sociaal onderzoek om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor een leefloon of tewerkstelling. Jouw familiale, financiële en sociale situatie wordt besproken.

De maatschappelijk werker zal een afspraak maken om op huisbezoek te komen.

4. Beslissing

De maatschappelijk werker maakt een sociaal rapport op voor het OCMW-bestuur.

Binnen de 30 dagen na de aanvraag wordt een beslissing tot toekenning leefloon of tewerkstelling genomen.

5. Overeenkomst

De maatschappelijk werker zal samen met jouw een traject uitwerken zodat je snel terug op eigen benen kan staan. Dit traject wordt beschreven in een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

In deze overeenkomst staan alle afspraken die de begeleider met jou maakte.

Bedrag

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van:

 • jouw familiale situatie
 • je huidige inkomsten
 • je spaargelden
 • het kadastrale inkomen van je eigen woning

De bedragen van het RMI leefloon vind je op de website van maatschappelijke integratie.

Nodig

Op je eerste afspraak breng je volgende zaken mee van elk gezinslid:

 • Identiteitskaart.
 • Recente bewijzen van alle inkomsten en bewijzen van de spaargelden.
 • Arbeidsovereenkomst of bewijs van een sociale uitkering, bv. ziekte- of werkloosheidsuitkering ...
 • Bewijs van geen recht op een sociale uitkering afgeleverd door het ziekenfonds, de vakbond ...
 • Overzicht van jouw rekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden.
 • Huurovereenkomst of aanslagbiljet onroerende voorheffing in geval van eigendom.
 • Vonnis in geval van echtscheiding.
Openingsuren en contact

Sociaal huis

Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 50
Nu gesloten