Recyclagepark

Regel het online

Bel ons

Kom

Schrijf ons

Mail naar ivm@ivmmilieubeheer of schrijf naar:
Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
Sint-Laureinsesteenweg 29
9900 Eeklo

Sluitingsdagen
 • vrijdag 1 januari 2021:
 • maandag 5 april 2021: paasmaandag
 • zaterdag 1 mei 2021: dag van de arbeid
 • donderdag 13 mei 2021: O.L.H.
 • maandag 24 mei 2021:
 • woensdag 21 juli 2021: nationale
 • maandag 1 november 2021: Allerheiligen
 • dinsdag 2 november:
 • donderdag 11 november 2021:
 • vrijdag 24 t/m zondag 26 december 2021:
 • vrijdag 31 december 2021: oudejaarsavond