Reistoelating voor minderjarigen

Beschrijving

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder de toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Voorwaarden

Deze ouderlijke toestemming is nuttig wanneer de minderjarige:

  • alleen reist
  • vergezeld wordt door een derde (vb. grootouder, jeugdbeweging, school,...)
  • slechts vergezeld wordt door één van zijn ouders

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Meer informatie kan je nalezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Procedure

wie ?

Eén van de ouders (geen stiefouder), pleegouders of voogd kan een reistoelating aanvragen/afhalen.

LET OP ! : Als ouder kom je persoonlijk naar het loket. Jouw kind hoeft niet aanwezig te zijn.

hoe ?

Je print vooraf het reistoelatingsdocument thuis af, of je vraagt het document aan het loket burgerzaken. Je vult de gevraagde gegevens in en plaatst je handtekening. Jouw handtekening wordt dan onderaan het formulier door ons gewettigd.

wanneer ?

Tijdens de openingsuren kan je bij ons terecht. De reistoelating krijg je onmiddellijk mee.

wat meebrengen ?

Jouw identiteitskaart.

Het bewijs van ouderlijke macht bij voogdij.

Bedrag

Gratis

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 382 82 22
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak