Rioleringswerken in dorpskern Eke - 1 juli tem 19 juli

  • 13 juni 2019

Op 1 juli start Farys met rioleringswerken aan de rotonde in Eke. Deze werken worden in één fase uitgevoerd om de hinder tot een minimum te beperken, maar we kunnen niet uitsluiten dat er aanzienlijke hinder zal zijn.

Farys begint op 1 juli om tegen het bouwverlof klaar te zijn. Het einde van de werken is voorzien op 19 juli. Dit is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van de werken.

Riolering

Er zijn al een tijdje problemen met de riolering in de Steenweg in Eke. Omdat er onder de huidige riolering geen fundering ligt, ontstaan er verzakkingen.

Een deel is in het voorjaar van 2018 hersteld en er is toen een tijdelijke aansluiting gemaakt tussen de riolering in de Steenweg en de rotonde.

Nu moet de riolering onder de rotonde aangepakt worden.

Verkeerssituatie

Door de werken wordt de oostelijke kant van de rotonde voor alle verkeer afgesloten: zie ook het plannetje.

Komende van het oosten en het zuiden kan je de rotonde niet oprijden.

Komende van het noorden (rotonde Bonaparte) kan je op de rotonde naar rechts en rechtdoor.

Komende van het westen (Nazareth) kan je op de rotonde enkel naar rechts.

Omleidingen

Het verkeer wordt omgeleid in het noorden langs Guillaume Delmeirelaan - Plaanstraat - Steenweg - N60 (rotonde Bonaparte).

Het verkeer wordt omgeleid in het zuiden langs de Lichterveldestraat - Zandstraat - Ten Edestraat - Stationsstraat.

Signalisatie

Er wordt voorsignalisatie geplaatst op de N60 ter hoogte van de kruispunten met de Steenweg in het zuiden, de Stationsstraat en de Steenweg in het noorden (rotonde Bonaparte).