Ruimtelijk beleidsplan Nazareth

  • 28 oktober 2019

Wat is het ruimtelijk beleidsplan?

Dit is een document waarin de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelt voor het gewenste ruimtelijk beleid voor de komende jaren.
Het is de opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat in Nazareth al dateert van 2003.

In de eerste fase werd de conceptnota van het Ruimtelijk Beleidsplan van de gemeente Nazareth opgemaakt. Deze conceptnota is te raadplegen op de website van de gemeente en ook in het gemeentehuis, Dorp 1 te 9810 Nazareth, dienst vergunningen tijdens de openingsuren.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.
De procesnota biedt een overzicht van de verschillende fasen in het planproces en de wijze van overleg en participatie.