Ruimtelijk beleidsplan Nazareth

  • 28 oktober 2019

Wat is het ruimtelijk beleidsplan?

Dit is een document waarin de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelt voor het gewenste ruimtelijk beleid voor de komende jaren.
Het is de opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat in Nazareth al dateert van 2003.

In de eerste fase werd de conceptnota van het Ruimtelijk Beleidsplan van de gemeente Nazareth opgemaakt. Deze conceptnota is te raadplegen op de website van de gemeente en ook in het gemeentehuis, Dorp 1 te 9810 Nazareth, dienst vergunningen tijdens de openingsuren.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.
De procesnota biedt een overzicht van de verschillende fasen in het planproces en de wijze van overleg en participatie.

Ook jouw mening telt!

Jouw bedenkingen, suggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen.

De gemeente zal twee participatiemomenten organiseren om te informeren over de conceptnota, maar vooral om te luisteren naar jouw mening over de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente:
•    Dorpsdebat Nazareth: voor alle bewoners van Nazareth op dinsdag 12 november 2019 om 19:30 in cc De Zwaan.
•    Dorpsdebat Eke/Landuit: voor alle bewoners van Eke en Landuit op donderdag 14 november 2019 om 19:30 in cc De Brouwerij.
Inschrijven is verplicht.

Schrijf hier in voor een dorpsdebat

Daarnaast zal de gemeente ook een schriftelijke adviesronde organiseren.
Reageren doe je vanaf 12 november tot 13 december 2019 en gericht aan de gemeente Nazareth op één van de volgende manieren:
•    per e-mail aan vergunningen@nazareth.be met als onderwerp “adviesronde Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth”.
•    per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1 te 9810 Nazareth
•    door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis Dorp 1 te 9810 Nazareth, dienst vergunningen  van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren.