RUP Sterrenbos: scopingsnota

  • 7 februari 2019

Het lokaal bestuur Nazareth heeft de scopingsnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sterrenbos’ opgemaakt, passend bij de toekomstvisie voor deze recreatiesite.

Het is de bedoeling de verschillende ruimtevragen van de huidige gebruikers met elkaar in overeenstemming te brengen en een ruimtelijk en landschappelijk kwaliteitsvolle site te ontwerpen, die dienst doet als groene long in de gemeente.

We verzamelden adviezen, reacties van de bevolking en maakten een verslag van het participatiemoment van 6 juni 2018. In de scopingsnota staat op welke manier met deze informatie is omgegaan en wat het resultaat ervan is.

De volgende stappen in de opmaak van het RUP zijn:

  • opmaak voorontwerp RUP
  • plenaire vergadering
  • voorlopige vaststelling ontwerp-RUP door gemeenteraad
  • openbaar onderzoek
  • definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

Documenten

pdf bestandProcesnota RUP_44048_214_00017_0001_PN_SP.pdf (780 kB)

pdf bestandCBS Uittreksel 28 januari 2019.pdf (1.55 MB)

pdf bestandscopingsnota RUP Sterrenbos_44048_214_00017_00001_SCN_SP-compressed.pdf (8.76 MB)