RUP Zonnehoeve: publieke raadpleging startnota

  • 1 augustus 2018

Namens het College van burgemeester en schepenen heeft de gemeente Nazareth de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde activiteiten - fase III ‘Zonnehoeve’ opgemaakt, naar aanleiding van de toekomstvisie voor de site.

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 1 augustus 2018 tot en met 30 september 2018 kunnen de start- en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis, dienst vergunningen, Dorp 1 te 9810 Nazareth, tijdens de openingsuren, op de website www.nazareth.be en op de site Zonnehoeve.

Er wordt een participatiemoment georganiseerd met de mogelijkheid tot het verkrijgen van meer informatie, op dinsdag 28 augustus 2018 van 19 tot 21 uur, op de site van Zonnehoeve, Zonnestraat 13 te 9810 Nazareth.

Documenten

pdf bestand2018-06-19 RUP ZVA Zonnehoeve_startnota.pdf (4.51 MB)

pdf bestand2018-06-19 RUP ZVA Zonnehoeve_procesnota.pdf (213 kB)