RUP Zonnehoeve: scopingsnota

  • 7 februari 2019

Namens het College van burgemeester en schepenen heeft de gemeente Nazareth de scopingsnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde activiteiten - fase III ‘Zonnehoeve’ opgemaakt.

Het participatiemoment vond plaats op 28 augustus 2018. Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de scopingsnota.

De volgende stappen in de opmaak van het RUP zijn:

  • opmaak voorontwerp RUP
  • plenaire vergadering
  • voorlopige vaststelling ontwerp-RUP door gemeenteraad
  • openbaar onderzoek
  • definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

Documenten

pdf bestandCBS Uittreksel 28 januari 2019 Zonnehoeve.pdf (1.55 MB)

pdf bestand20181218_RUP ZVA_Zonnehoeve_procesnota_scopingfase.pdf (638 kB)

pdf bestand20181218_RUP ZVA_scopingnota_scopingfase-compressed.pdf (4.59 MB)