Ontwerp RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' - Openbaar onderzoek

  • 17 juli 2021

De gemeenteraad van Nazareth heeft op 28 juni 2021 het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’ voorlopig vastgesteld.

Er is een openbaar onderzoek vanaf woensdag 1 september tot zaterdag 30 oktober 2021.

Dossier inkijken

Je kan het ontwerp RUP raadplegen onderaan deze pagina.

Dit zal ook ter inzage liggen in het gemeentehuis gedurende de periode van het openbaar onderzoek (alleen na afspraak). Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel naar team stedenbouw en ruimtelijke planning op het nummer 09 396 46 40.

Reacties indienen

Je kan over het ontwerp RUP opmerkingen of bezwaren formuleren binnen de periode van het openbaar onderzoek. Dit kan door:

  • een aangetekende brief te verzenden naar: Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorp 1, 9810 Nazareth
  • een brief tegen ontvangstbewijs af te geven aan team Stedenbouw en ruimtelijke planing in het gemeentehuis
  • een e-mail te verzenden naar: stedenbouw@nazareth.be

Wat voorafging

Startnota met inspraak

Er is al een eerste publieke raadpleging en adviesronde geweest voor de startnota, van 26 mei tot 24 juli 2020. Je kan het verslag van het participatiemoment van 29 mei 2020 onderaan deze pagina downloaden.

Scopingnota 

Na deze procedure is de procesnota aangevuld en de startnota vervangen door de scopingnota. Het aantal deelplannen is verminderd van 13 naar 3 deelplannen. Je kan de procesnota en de recentste versie van de procesnota onderaan deze pagina downloaden.

Voorontwerp en ontwerp

Daarna is het voorontwerp RUP opgemaakt en besproken met de hogere overheden.

En vervolgens is het ontwerp RUP opgemaakt en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Hierover loopt nu het openbaar onderzoek.