Startnota RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'

  • 14 mei 2020

Het college van burgemeester en schepenen van Nazareth heeft een startnota opgemaakt voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Er is een eerste publieke raadpleging en adviesronde vanaf 26 mei tot en met 24 juli 2020.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen

Online

Je kan de start- en procesnota onderaan deze pagina downloaden.

Na afspraak in het gemeentehuis

Je kan de documenten ook na afspraak inkijken vanaf 26 mei tot en met 24 juli 2020 bij het team omgeving in het gemeentehuis, Dorp 1, 9810 Nazareth. Maak op voorhand een afspraak, wegens de coronamaatregelen. Bel naar 09 382 82 72 of mail naar vergunningen@nazareth.be

Online-participatiemoment 29 mei

Door de coronamaatregelen kunnen we geen fysiek participatiemoment organiseren. We organiseren dit online op vrijdag 29 mei 2020 vanaf 16 uur tot 20 uur via de facebookpagina www.facebook.com/gemeentenazareth/live.

Reacties indienen

Wie over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dit schriftelijk richten aan het lokaal bestuur van Nazareth:

  • Stuur je brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth.
  • Of geef je brief af tegen ontvangstbewijs aan loket 4 (omgeving) in het gemeentehuis.
  • Of stuur een e-mail naar vergunningen@nazareth.be.

Vergunningen