Snoeiwerken in Eke

  • 28 januari 2020

Oude linde naar de kapper

In de Noël Schoorensstraat staat een bijna 2 eeuwen oude linde. De linde is als vrijheidsboom geplant na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 en is opgenomen in de inventaris ‘houtige beplantingen met erfgoedwaarde’.

De boom is gedurende zijn leven meerdere keren geknot, waardoor hij zijn specifieke vorm heeft. In februari 2020 onderwerpt de gemeentelijke groendienst de boom opnieuw aan een knotbeurt.

Het knotten gebeurt het best bij het stijgen van het sap of het lengen van de dagen. Zo wordt een snelle reactie van nieuwe scheuten opgewekt. Dat is totaal anders dan bij andere snoeibeurten, waar de beste periode pas op 21 juni start.

Steenweg

Aansluitend snoeien we de bomen langs de Steenweg in Eke, vanaf het kruispunt met de Noël Schoorensstraat tot in Landuit aan het kruispunt met de Brouwershoflaan.

Van twee dode bomen in de Sint-Annastraat zullen we de kruin verwijderen, omwille van de verkeersveiligheid. De stammen blijven nog even staan, zodat het laaneffect behouden blijft. Later komen hier nieuwe bomen.

 

Linde oude foto 1
Linde oude foto 2