Sociaal tarief gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten en opvang buitenschoolse kinderopvang

Wie het financieel niet breed heeft, kan een korting aanvragen op de prijs van gemeentelijke activiteiten. Dit geldt voor de kinderopvang,culturele voorstellingen, jeugdactiviteiten en sportaanbod.

Beschrijving

Heb je een laag inkomen waardoor je moet afhaken om deel te nemen aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten?

Of neemt jouw kind deel aan een vakantiekamp? Een sportactiviteit? Of gaat het naar de buitenschoolse kinderopvang? En je hebt het moeilijk om de bijdrage te betalen.

De gemeente voorziet een korting op de normale prijs voor elke gemeentelijke vrijetijdsactiviteit en voor de opvangkosten van de buitenschoolse kinderopvang aan  personen met een laag inkomen.

Doelgroep

Inwoners van Nazareth met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • De aanvrager is meerderjarig
 • Zowel de aanvrager als de deelnemer zijn inwoner van Nazareth
 • Je hebt recht op een leefloon
 • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV (RVV-statuut)
 • Je inkomen is maximum 10 % hoger dan het grensbedrag om in aanmerking te komen voor verhoogde tegemoetkoming RIZIV (RVV-statuut)
 • Voor de berekening van het inkomen wordt rekening gehouden met alle inkomsten van alle leden van het gezin van de deelnemer

Procedure

 • Bezorg binnen de 30 dagen na de betaling van de activiteit het aanvraagformulier en reglement sociale korting
 • Een maatschappelijk werker zal jouw aanvraag onderzoeken
 • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing

Bedrag

 • 50 % korting voor personen met een inkomen lager of gelijk aan het leefloon
 • 25 % korting voor personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV-statuut)
 • 10 % korting voor personen met een inkomen maximum 10 % hoger dan het grensbedrag van de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Nodig

 • Het bewijs van het statuut verhoogde tussenkomst van jouw ziekenfonds
 • Bewijs van inkomsten lager of gelijk aan het leefloon
 • Indien je geen RVV-statuut hebt: het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
 • Bewijs van betaling van de activiteit of buitenschoolse kinderopvang
 • Bij echtsscheiding: het vonnis van de echtscheiding
Openingsuren en contact

Sociaal huis

Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 50
Nu gesloten