Solidariteit met de getroffenen van de overstromingen

  • 20 juli 2021

Dinsdag 20 juli is afgekondigd als Dag van Nationale rouw en daarom hangen de vlaggen halfstok. Om 12u01 houden we één minuut stilte voor de getroffenen van de overstromingen. Onze gedachten zijn bij hen die hun familie, vrienden of thuis verloren.

Hulp via het Rode Kruis

Wil je helpen? Dat kan via het Rode Kruis, die alle solidariteitsacties coördineert:

  1. Je kan financieel steunen door een bedrag te storten op BE70 0000 0000 2525.
  2. Je kan ter plaatse helpen door je aan te melden via www.rodekruis.be/helpenhelpt
  3. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer@rodekruis.be

Als je niet meteen als vrijwilliger opgeroepen wordt, heb dan geduld. Want momenteel is de bereidheid tot helpen groot. Maar de komende weken zullen nog veel helpende handen nodig zijn.

Lokale acties

In Nazareth zijn enkele lokale acties gestart. Meer informatie vind je vooral op sociale media zoals Facebook. Volgende initiatieven zijn bij ons bekend:

Het college van burgemeester en schepenen zal aan de gemeenteraad voorstellen om  ongeveer 1 euro per inwoner te doneren aan het Rode Kruis. Dit ligt ter goedkeuring voor op de eerstvolgende zitting, namelijk eind augustus 2021.

Dank

We danken alle inwoners en bedrijven voor hun financiële steun en praktische hulp, ook achter de schermen.