Stand van zaken in de Bekaertstraat

  • 23 mei 2019

De werken in de Bekaertstraat liggen stil sinds eind maart 2019. Sindsdien hebben het lokaal bestuur Nazareth en rioolbeheerder FARYS niet stilgezeten. Er zijn talrijke gesprekken en onderhandelingen geweest met de aannemer, maar deze leverden helaas niets op. Daarom hebben wij beslist om de samenwerking met aannemer RTS bvba uit Zedelgem stop te zetten met onmiddellijke ingang.

Wij verontschuldigen ons bij de omwonenden voor deze vervelende situatie.

We gaan nu snel op zoek naar een nieuwe aannemer. De aanbestedingsprocedure is opgestart en loopt normaal gezien tot 18 juni.

De bedoeling is om de werken begin juli 2019 te hervatten. Van zodra de juiste startdatum bekend is, brengen we u op de hoogte.

We zorgen ervoor dat de straat toegankelijk blijft voor de auto’s van de bewoners, ook tijdens het bouwverlof.