Stand van zaken in de Bekaertstraat

  • 14 augustus 2019

Farys heeft de uitvoering van de werken opnieuw aanbesteed. Aannemer Vindevogel uit Kruisem zal het vervolg van de werken uitvoeren.

Zij bereiden momenteel de werf voor: keuring van de te gebruiken materialen en bestelling van materialen.

Verder verloop

Afhankelijk van de duurtijd van de keuringen wordt verwacht dat de werken begin september terug opgestart kunnen worden. Van zodra een exacte startdatum gekend is zal hierover gecommuniceerd worden.

De werken zullen nog 3 à 4 maand in beslag nemen, slechte weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden niet meegerekend.

Opdrachtgever Farys

Deze informatie werd ons op heden door Farys bezorgd. Zij zullen ervoor zorgen dat de straat toegankelijk blijft voor de auto's van de bewoners. De steenslagverhardingen werden de vorige maanden een aantal malen bijgewerkt om putten en plassen tot een minimum te herleiden. Zij zijn er zich echter ook van bewust dat dit niet overal lukt.