Stedenbouwkundige vergunning

Beschrijving

Als je werken uitvoert, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor enkele kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

In alle gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden

Meer uitleg vind je op de website van Ruimtelijke Ordening.

Procedure

Je kan een stedenbouwkundige vergunning online indienen via het Omgevingsloket. Jouw digitale bouwaanvraag komt dan binnen bij onze dienst Stedenbouw. Het komt terecht in een opvolgingssysteem, dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties in het dossier betrekt. Uiteindelijk verloopt ook de beslissingsprocedure digitaal. Als aanvrager kan je van thuis uit de status van je dossier volgen.

Je kan je vraag ook indienen via invulformulieren die je afgeeft aan de dienst Stedenbouw. Deze formulieren kan je downloaden op www.ruimtelijkeordening.be onder Info op maat > Formulieren.

Opgelet

De digitale bouwaanvraag is sinds 23 februari 2017 verplicht voor bouwaanvragen met een architect. 

Openingsuren en contact

Vergunningen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 382 82 72
Nu gesloten