Subsidie voor voedingsautomaten (korte keten)

Beschrijving

De subsidie ondersteunt de lokale korte keten en bevordert de afzet van lokale land- en tuinbouwproducten bij de landbouwbedrijven en op druk bezochte of goed gelegen punten.

Inwoners van Nazareth krijgen hierdoor meer mogelijkheden om korteketenproducten aan te kopen.

Doelgroep

Land- of tuinbouwer in hoofd- of bijberoep, zowel in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon als van een vaste vertegenwoordiger van een vennootschap, en die met een ondernemingsnummer ingeschreven is in het KBO en het vestigingsadres te Nazareth

Voorwaarden

De subsidie is enkel voor automaten die voldoen aan alle voorwaarden uit het subsidiereglement.

De automaat moet ten minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 4 maanden) uitgebaat en bevoorraad worden, tenzij er sprake is van overmacht.

Bovendien moeten alle noodzakelijke vergunningen bekomen zijn en in overeenstemming zijn met andere reglementen (o.a. wetgeving voedselveiligheid).

Procedure

Download het formulier en vul dit in. Bezorg dit aan het college van burgemeester en schepenen, verstuurd via post of tegen ontvangstbewijs afgeleverd in het gemeentehuis,  uiterlijk 1 maand na het plaatsen van de automaat.

Bedrag

20% van het factuurbedrag met een maximum van 1000 euro voor de aankoop/huur/leasing van elke automaat, met een maximum van 3 automaten (3000 euro).

Nodig

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een overzicht van de producten die je verkoopt en de herkomst ervan
  • indien van toepassing de toestemming van de naakte eigenaars van het perceel of het gebouw waar de automaat staat
  • een kopie van de factuur
  • een betalingsbewijs
  • een duidelijke beschrijving van de locatie waar de automaat geplaatst wordt
  • een kleurenfoto van de locatie voor en na de plaatsing van de automaat
Openingsuren en contact

Milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten