Subsidie voor de ontwikkeling van een Nazarethproduct

Beschrijving

Het lokaal bestuur Nazareth wil ondernemende personen en bedrijven stimuleren om Nazareth op een positieve manier te promoten, met name door het ontwikkelen en verspreiden van een typisch Nazarethproduct.

De stimulans bestaat uit een eenmalige subsidie van maximaal 250 euro per product.

Voorwaarden

Het product

Het product moet voldoen aan de volgende voorwaarden, om in aanmerking te komen voor de subsidie.

1.    Het product heeft een duidelijke link met Nazareth. Met Nazareth wordt bedoeld: de gemeente of een van de deelgemeenten. Enkele voorbeelden:

 • een belangrijke grondstof komt uit Nazareth of is een bestaand Nazarethproduct,
 • de vormgeving verwijst naar (een kenmerk van) Nazareth,
 • het product verwijst naar de geschiedenis van Nazareth.

2.    Het is nieuw en uniek.

3.    Het valt onder een andere productcategorie dan reeds bestaande Nazarethproducten, tenzij het ontwikkeld is ter vervanging van een bestaand product dat stopgezet wordt. Enkele voorbeelden van bestaande categorieën: rode wijn, zoete koekjes, witbier, snaarinstrument …

4.    De naam van het product verwijst naar Nazareth.

5.    Het product en de communicatie erover passen bij het beleid van het lokaal bestuur en creëren een positieve uitstraling van Nazareth.

6.    Het product is onder meer in Nazareth te koop en er is een voldoende voorraad om een redelijk aantal mensen te bedienen.

De producent

De producent moet voldoen aan de volgende voorwaarden, om in aanmerking te komen voor het krijgen van de subsidie:

 • De producent maakt de naam Nazareth bekend door het logo van Nazareth op het product, de verpakking of het etiket aan te brengen. De precieze toepassing van het logo wordt vooraf goedgekeurd door het lokaal bestuur.
 • De producent maakt het product bekend, minstens in Nazareth, en maakt er blijvend promotie voor.
 • De producent is in orde met de wetgeving die van toepassing is voor het product.

 

Procedure

Subsidieaanvraag

 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar het lokaal bestuur, team onthaal & communicatie, Dorp 1, minstens 3 weken maar liefst 8 weken vóór de lancering van het product.
 • Omschrijf het product en leg uit waarom het beantwoordt aan de criteria. Voeg er een (simulatie)foto bij en geef zo mogelijk een voorbeeldexemplaar af in het gemeentehuis. Hieruit moet blijken hoe het product er zal uitzien en op welke manier het logo weergegeven wordt.

Beoordeling van de aanvraag

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag, beslist over de toekenning van de subsidie en deelt deze beslissing

Promotie door het lokaal bestuur

 • Het lokaal bestuur maakt het product mee bekend via een folder en op de website www.nazareth.be.
 • Het bestuur kan ervoor kiezen het product te gebruiken als relatiegeschenk, eventueel gecombineerd met andere producten in een geschenkenpakket.
 • Als het gaat om een drinkbaar of eetbaar product, kan het aangeboden worden op recepties of feestelijkheden.

Stopzetting

De producent waarschuwt het lokaal bestuur als het product niet meer gemaakt wordt.
Als de productie minder dan 1 jaar na de toekenning van de subsidie stopgezet wordt, zal het bestuur 50 % van de subsidie terugvorderen.

 

Openingsuren en contact

Communicatie en onthaal

Tel. 09 396 50 10
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak