Subsidies internationale projecten

Organisatoren die deelnemen aan een buitenlands project of die in Nazareth een project organiseren met buitenlandse deelnemers, kunnen een subsidie aanvragen.

Doelgroep

 1. alle erkende en niet-erkende verenigingen binnen de gemeente Nazareth
 2. samenwerkingsverbanden van bovenvermelde verenigingen
 3. inwoners van Nazareth
 4. scholen uit de gemeente Nazareth

Voorwaarden

 1. De projecten zijn gericht op een daadwerkelijke uitwisseling en contact tussen verschillende nationaliteiten. De aanvrager werkt gezamenlijke activiteiten uit met één of meerdere projectpartners in het buitenland.
 2. De projecten kaderen in een culturele, sportieve, jeugdwerkgerelateerde of educatieve doelstelling.
 3. De aanvrager is de initiatiefnemer van het project of kan een actieve betrokkenheid aantonen bij het project.
 4. Als het project georganiseerd wordt door een privépersoon, moet deze het project minstens ter plaatse opvolgen of controleren.

Procedure

 1. Dien minstens 4 maanden voor het project plaatsvindt het ingevulde aanvraagformulier in.
 2. De bevoegde adviesraad beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit.
 3. Het college van burgemeester en schepenen kent al dan niet een subsidie toe.
 4. Dien binnen de 3 maand na het project de nodige bewijsstukken in.
 5. Je krijgt jouw subsidie uitbetaald.

Bedrag

50 % van alle uitgaven met een maximum van 250 euro

Openingsuren en contact