Subsidies jeugd- en jongerenverenigingen

Beschrijving

Erkende jeugd- en jongerenverenigingen kunnen verscheidene subsidies verkrijgen. 

Hieronder valt:

  1. De basissubsidie
  2. De werkingsubsidie
  3. De subsidie voor kamp- en weekendwerking 
  4. Een subsidie voor de werking met gebrevetteerde monitoren

De subsidies worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten betreffende het voorbije werkjaar van 1 september tot en met 31 augustus en verleend na goedkeuring van de gemeenteraad en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 

Doelgroep

Deze subsidie is geldig voor plaatselijke organisaties, die een activiteit ontwikkelen op het gebied van het jeugdwerk.

Procedure

  1. Het gemeentebestuur zal aan de jeugdverenigingen die het vorig jaar werden gesubsidieerd, een model werkingsverslag toesturen om in te vullen.
  2. Krijgt het gemeentebestuur desondanks toch geen werkingsverslag tegen de vooropgestelde datum, zal de betreffende vereniging geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkjaar.
  3. het activiteitenverslag dient voor waar en echt verklaard ondertekend te worden door de voorzitter en secretaris van de vereniging.
Openingsuren en contact