Subsidies voor begeleiding en vorming

Beschrijving

Private jongeren, die een curus in het kader van het jeugdwerk hebben gevolgd en een kwalificatiegetuigschrift hebben behaald of die een vormingcursus bij een erkende kaderschool hebben gevolgd, kunnen hiervoor op een tussenkomst rekenen.

Dit geld ook voor private jongeren die een bijkomende cursus voor verdere bekwaming gevolgd hebben. 

Doelgroep

Private jongeren

Voorwaarden

Het behaalde brevet of attest van de erkende kaderschool dient te worden voorgelegd. 

Bedrag

125 euro voor jongeren die een vormingcursus bij een erkende kaderschool hebben gevolgd. 

40 euro voor jongeren die een bijkomende cursus voor verdere bekwaming gevolgd hebben. 

Openingsuren en contact