Subsidies voor nieuwe en/ of occasionele initatieven

Beschrijving

Deze subsidie wordt verleend aan nieuwe en/of specifieke initiatieven, ten behoeve van de jongerengemeenschap, die ook openstaan voor jongeren voor buiten de organiserende verenigingen. 

Enkel het initiatief uitsluitend en specifiek voor jongeren en niet samengaand met een andere activiteit komt hiervoor in aanmerking. 

Procedure

De afdeling vrije tijd stelt op verzoek van de vereniging, die een aanvraag wensen in te dienen, standaardformulieren ter beschikking. 

Bedrag

Per activiteit wordt een forfitair bedrag van 75 euro toegekend. 

Uitzonderingen

Jeugd- en jongerenverenigingen die van de subsidie jeugd- en jongerenverenigingen genieten, als ook de sportverenigingen kunnen geen aanvraag doen om deze subsidie te verkrijgen. 

Openingsuren en contact