Subsidies voor socio-culturele verenigingen

Beschrijving

De gemeente geeft een jaarlijkse subsidie aan verenigingen voor sociaal-cultureel vormingswerk.

Voorwaarden

  1. Een erkende vereniging zijn.
  2. Jaarlijks een activiteitenverslag indienen vóór 15 oktober.

Procedure

  1. Dien vóór 15 oktober een activiteitenverslag in. Dit kan zowel online als op papier.
  2. De cultuurbeleidscoördinator berekent jouw subsidies.
  3. De subsidieberekening wordt ter advies voorgelegd aan het cultuurplatform.
  4. De susbidieberekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  5. Elke vereniging ontvangt zijn subsidie voor het afgelopen werkjaar.

Bedrag

De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. 20 % van het budget bestaat uit basissubsidies en 80 % uit werkingssubsidies.

Openingsuren en contact

Bib en cultuur

Tel. 09 382 82 60
Nu gesloten