Subsidies voor sport- en feestcomités

Beschrijving

Jaarlijkse subsidies toegekend door het gemeentebestuur.

Doelgroep

Sport- en feestcomités

Voorwaarden

  1. Een erkende vereniging zijn
  2. Jaarlijks een activiteitenverslag indienen vóór 30 november

Procedure

  1. Dien vóór 30 november een activiteitenverslag in. Dit kan zowel online als op papier.
  2. De cultuurbeleidscoördinator berekent jouw subsidies.
  3. De subsidieberekening wordt ter advies voorgelegd aan het cultuurplatform.
  4. De susbdiesberekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.
  5. Elke vereniging ontvangt zijn subsidie voor het afgelopen werkjaar.

Bedrag

De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. Het budget bestaat volledig uit werkingssubsidies.

Openingsuren en contact
Team bewegen, gezondheid en jeugd
Drapstraat 76
9810 Nazareth
België
09 382 82 62
09:00 - 11:30
14:00 - 16:00
09:00 - 11:30
14:00 - 16:00
09:00 - 11:30
14:00 - 16:00
09:00 - 11:30
14:00 - 16:00
09:00 - 11:30
14:00 - 16:00
Gesloten
Gesloten