Subsidies voor verenigingen amateuristische kunstbeoefening

Beschrijving

De gemeente geeft jaarlijkse werkingssubsidies aan verenigingen voor amateurkunsten.

Voorwaarden

  1. Een erkende vereniging zijn.
  2. Jaarlijks een activiteitenverslag indienen vóór 30 november.

Procedure

  1. Dien vóór 30 november een activiteitenverslag in. Dit kan zowel online als op papier.
  2. De cultuurbeleidscoördinator berekent jouw subsidies.
  3. De subsidieberekening wordt ter advies voorgelegd aan het cultuurplatform.
  4. De susbidieberekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  5. Elke vereniging ontvangt zijn subsidie voor het afgelopen werkjaar.

Bedrag

De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. 20 % van het budget bestaat uit basissubsidies en 80 % uit werkingssubsidies.

Openingsuren en contact

Cultuur

Tel. 09 396 49 30
Nu gesloten