Terrasreglement voor subsidies terrasschermen en parasols

Iedere horecazaak met een terras op openbaar domein is verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen. Het lokaal bestuur geeft subsidies voor parasols en windschermen op of palend aan het openbaar domein.

Beschrijving

Het terrasreglement regelt de private ingebruikname van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een permanent terras.

Iedere horecazaak met een terras op openbaar domein is verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij de inrichting van een terras is het noodzakelijk te streven naar harmonie. Voor de leefbaarheid van het openbaar domein en de visuele rust moeten de vormgeving, de gebruikte materialen en de kleuren van de terrasinrichting steeds een eenheid vormen en passen in de omgeving en bij het pand.

Voorwaarden

  • De eigenaar kan ervoor kiezen zijn/haar terraszone af te bakenen met uniforme wind- of terrasschermen in glas. In dat geval worden deze schermen gehuurd bij het lokaal bestuur Nazareth op basis van de huurovereenkomst. Een andere afbakening van de terraszone wordt niet toegestaan.
  • In de bevloering van het openbaar domein mag niet geboord of gekapt worden, bijvoorbeeld om er voorwerpen in te bevestigen.
  • De uitbater zorgt ervoor dat er - naargelang de plaatselijke situatie - een voetgangerszone van minstens 1,5 m is.
  • De uitbater zal erop toezien dat de obstakelvrije doorgang op het voetpad niet  ingenomen wordt door (brom)fietsen of andere obstakels.
 

Procedure

  1. Voor iedere inrichting van een terras op of palend aan het openbaar domein, richt je een korte schets en toelichting aan het college van burgemeester en schepenen.
  2. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, bezorgen we je de contactgegevens van de leverancier van parasols en terrasschermen, die door het lokaal bestuur aangeduid is, voor het maken van een concrete afspraak.

Bedrag

De parasols en terrasschermen worden gesubsidieerd voor 50 % van hun waarde. De resterende 50 % van het bedrag wordt als huurgeld betaald aan het lokaal bestuur, gespreid over een termijn van 5 jaar voor de parasols en 10 jaar voor de terrasschermen.

Na verloop van deze huurovereenkomst worden de gehuurde goederen eigendom van de huurder. Als de handelszaak wordt overgelaten, kan de overnemer de bestaande huurovereenkomst overnemen voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst.

Uitzonderingen

Tijdens evenementen, kermissen en festiviteiten kan een afwijking worden toegestaan, mits voorafgaandelijk toelating werd gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten