Toelage voor werklozen

  • 24 juni 2020

Ben je de afgelopen periode werkloos geworden of kreeg je een leefloon? Dan heb je misschien recht op een toelage van het lokaal bestuur.

Neem contact op met het sociaal huis voor meer informatie: welzijn@nazareth.be, 09 382 81 10.

Geïnteresseerden die al een aanvraag indienden, zullen na 9 juli door ons gecontacteerd worden om de aanvraag te vervolledigen.