Toelage aan werklozen en rechthebbenden leefloon

 • 8 juli 2020

Het lokaal bestuur geeft een toelage aan personen die tijdelijk werkloos waren door overmacht wegens de coronacrisis.

Deze toelage gaat ook naar personen die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn en personen die recht hebben op een leefloon, aangezien het in de periode van de lockdown extra moeilijk was om tewerkstelling te bekomen.

Wie komt in aanmerking?

Je bevindt je in één van deze situaties:

 • Je bent door je werkgever tijdelijk werkloos gesteld in de periode van 15 maart tot en met 31 augustus 2020 ten gevolge van Covid-19.
 • Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020.
 • Je ontvangt een leefloon in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

En je voldoet aan deze bijkomende basisvoorwaarden:

 • Je bent voor minstens 4/5 van je contractuele arbeidsduur werkloos of volledig werkloos.
 • Je ontvangt geen bijkomende vergoedingen van je werkgever of door een sectoraal akkoord bovenop je werkloosheidsuitkering.
 • Je hebt geen inkomsten uit toegelaten arbeid door een tewerkstelling in de ‘vitale sector’.
 • Je ontvangt geen bedrijfstoeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering (STW’ers).
 • Als rechthebbende op leefloon ontvang je geen inkomsten uit toegelaten arbeid door een tewerkstelling in de ‘vitale sector’.

Bedrag van de financiële ondersteuning

 • De toelage bedraagt € 50 per week werkloosheid of per week als rechthebbende op leefloon.
 • Voor een maximum van 8 weken.

Vraag dit aan vóór 31 maart 2021

Download hier het reglement en het aanvraagformulier:

Verstuur het ingevulde formulier ten laatste eind maart 2021:

 • Per post naar Sociaal huis, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
 • Per e-mail naar welzijn@nazareth.be

Contact

Sociaal huis, 09 382 81 10, welzijn@nazareth.be