Uitbreiding sociale woningen

  • 20 april 2021

Uitbreiding sociale woonwijk in Nazareth

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen  heeft in Nazareth reeds 2 sociale woonwijken, De Biesten en Kouter. Zij worden verder uitgebreid met een volledig nieuwe site.

Een nieuw project

In dit nieuwe project in de Kouter zijn 10 koopwoningen voorzien en 28 huurwoningen, waarvan 10 aangepast voor mensen met mobiliteitsproblemen. 

De kandidaat-huurders en kandidaat-kopers worden in de loop van de maand april aangeschreven. Wie geïnteresseerd is, kan nog inschrijven.

Voorwaarden voor de aankoop van een sociale woning.

Contact

Voor de sociale koopwoningen: Marijn Gabriëls, 055 23 07 50, marijn.gabriels@shmvlaamseardennen.be.

Voor de sociale huurwoningen: Laura Schietecatte, 055 23 07 58, laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be.