Verledding openbare verlichting

  • 8 maart 2019

In mei 2018 startte Nazareth met het verledden van de openbare verlichting. Eerst werden het Dorp en de centrale as onder handen genomen. Nu pakt men systematisch alle andere straten aan.

Binnen 5 jaar zal alle openbare verlichting in onze gemeente LED-verlichting zijn.

Project 20-20-20: plan voor duurzame energie

De verledding kadert in het plan voor duurzame energie. Het lokaal bestuur wil tegen 2020 20 % minder energie verbruiken en 20 % minder CO2 uitstoten. Fluvius voorziet alle openbare verlichting van energiezuinige LED-lampen. Deze maatregel alleen al zal de CO2-uitstoot van het lokaal bestuur met 15 % verminderen.

Voordelen

De oude straatlampen hadden heel wat strooilicht (verlies) in de richting van de woningen. Openbare verlichting moet echter de weg verlichten, niet de voortuinen. De nieuwe lampen projecteren het licht efficiënt op de rijweg. Dat zorgt ervoor dat met lagere vermogens het openbaar domein beter verlicht wordt.

Doordat de verlichting efficiënter is, kan de afstand tussen de lampen groter zijn dan vroeger. Een studiebureau onderzocht per straat de optimale spreiding en plaatsing van de verlichtingspalen. Deze afstand is nauwkeurig uitgerekend om te voldoen aan de normen van het regiomasterplan wanneer de lampen op 100 % branden.


De straatlampen branden ’s avonds eerst op 100 %. Tussen 23 uur en 6 uur worden de lampen gedimd (niet gedoofd), waardoor uitzonderlijk een ietwat donkerder plaats kan ontstaan. Maar deze plaatsen blijven zeker voldoende verlicht. Let wel, in de zomer zien we enkel de gedimde toestand.