Vissen op het droge

  • 5 juli 2018

We vragen met aandrang geen vissen meer uit te zetten in de wadi en de blusvijver in de Kouterwijk. Dit zijn namelijk geen echte vijvers en daardoor kan het water tijdens droogteperiodes erg laag staan.

Elk jaar opnieuw stellen we vast dat er vissen dreigen te sterven. We hebben ze nu verplaatst naar een echte vijver.

Mooie natuur, ook zonder vissen

De wadi en de blusvijver zijn dankbare plekken voor een mooi stukje natuur. Zonder vissen verliest deze plek zijn natuurlijk karakter niet. Integendeel!

In een vijver zonder vissen (zoals goudvissen en karpers) zijn er meer kansen voor waterplanten, heb je helder en zuurstofrijk water, wat ideaal is voor libellen, waterjuffers, kikkers en salamanders.

In droogteperiodes zal het water bovendien altijd te laag staan en kunnen vissen hier niet overleven.

Het is dus geen goed idee om vissen in de wadi of vijver te plaatsen, noch om ze te voederen. Want als ze gevoederd worden, is er bovendien een risico op ziekte.

Geen echte vijvers

Wadi

Een wadi is een greppel met een goed doorlatende bodem. Bij hevige regen en in natte periodes wordt overtollig regenwater hiernaar afgevoerd. Zo gaan we hoge waterstanden tegen. In periodes van droogte of laagwater bevat een wadi géén water.

Blusvijver

Een blusvijver dient als waterreservoir bij noodgevallen.

Hier bestaat het gevaar van zuurstoftekort bij droogteperiodes in de zomer, doordat het waterpeil daalt en de temperatuur stijgt. Daardoor kunnen de vissen sterven. Als de vissen gevoederd worden, is er bovendien een risico op botulisme-uitbraak of blauwalgepidemieën.