Vogelgriep: markten en verzamelingen verboden

  • 14 juni 2017

Vanaf dinsdag 13 juni 2017 zijn de maatregelen tegen vogelgriep opnieuw versterkt.

  • Verkoop van pluimvee en andere vogels op markten is verboden.
  • Verzamelingen van pluimvee (bv. tentoonstellingen) zijn verboden.

Deze beslissing is genomen door het FAVV, het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Aanleiding is de vaststelling van het vogelgriepvirus bij twee hobbyhouders in ons land.

Consumptie van vlees en eieren

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Informatie voor vogelhouders

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het Voedselagentschap FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.
 
Het FAVV herinnert eraan dat de professionele houders in het hele land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het hele jaar door verplicht zijn hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).
 
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800 99777.

Website van het Voedselagentschap

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: