Wapenschild

Beschrijving

1.    Het symbool van de familie Rockolfing: in goud drie rozen van keel geknopt in het veld, gebladerd van sinopel en een schildhoofd van keel beladen met een gaande en omziende leeuw van goud, getongd van keel.
2.    Het symbool van de familie Kervyn de Volkaersbeke: in sabel een keper vergezeld rechts in het hoofd van een eikel, gesteeld en gebladerd van twee stukken, links in het hoofd van een zespuntige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.


Verklaring van de heraldische termen

We bemerken op het wapenschild van de Rockolfings een leeuw, zinnebeeld van dapperheid of moed en 3 rozen, symbool van liefde, jeugd, schoonheid en onschuld.
Op het wapenschild van Kervyn de Volkaersbeke bemerken wij een eikel, meestal het symbool van kracht, maar het kan ook een aanduiding zijn voor het bezit van bossen. De zespuntige ster is het symbool van roem en edelmoedigheid. De arendsklauw duidt de vasthoudendheid aan, maar kan ook als teken gebruikt worden door bezitters van de vrije jacht.

De betekenis van de symbolen

  • KEEL (rood) duidt op vermetelheid, verlangen naar deugd, overwinningskracht
  • SINOPEL (groen) omschrijft de hoop, de overvloed, de vrijheid en schoonheid
  • SABEL (zwart) betekent wetenschap, kracht, bescheidenheid, smart en oprechtheid
  • GOUD duidt op rijkdom, wijsheid, standvastigheid en geloof


Ontstaan van het gemeentelijk wapenschild

Bij koninklijk besluit van 22 juli 1925 werd aan Nazareth het wapenschild verleend. De vergunning om een wapenschild te mogen voeren, wordt verleend door de koning, op eenparig advies van de heraldische raad en op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken.
Het wapenschild van Nazareth is een samenstelling van twee familiewapens, nl. het symbool van de familie Rockolfing en dat van de familie Kervyn de Volkaersbeke.
Bij de stichting in 1240 behoorde Nazareth toe aan de graaf van Vlaanderen. Het kwam oorspronkelijk in leen aan Jan van der Zickele en werd verschillende malen doorgegeven. Uiteindelijk kwam het in handen van een Hongaarse familie genaamd Rockolfing en bleef gedurende 300 jaar in hun bezit.
De laatste heer van Nazareth was Lodewijk-Karel van Rockolfing. Hij stierf in 1860. Zijn dochter Eugenie-Amelie huwde met Philips-August Kervyn de Volkaersbeke. Hierdoor gingen alle bezittingen en het archief van de heerlijkheid Nazareth over naar de familie Kervyn de Volkaersbeke.
Vandaar dat het wapenschild van beide families is opgenomen in het huidig gemeentewapen.


Betekenis van een wapenschild

Het ontstaan van een wapenschild dateert van de middeleeuwse oorlogsvoering. Toen de strijders een harnas en een helm droegen waren ze onherkenbaar voor vriend en vijand. Daarom werd gebruik gemaakt van een persoonlijk herkenningsteken.
De gebruikte wapenfiguren konden slaan op de naam van de schilddrager. Zo droeg bvb. Hoorne drie jachthoorns, en Van Eyck drie eikels op het schild. Andere tekens hebben eveneens een symbolische waarde, zoals blijkt uit het gemeentewapen van Nazareth.


Logo en huisstijl

Sinds 1 januari 2008 wordt het wapenschild niet meer gebruikt in de bestuursdocumenten van Nazareth. Er kwam een modern logo en een nieuwe huisstijl.

 

Nazareth wapenschild