Werken aan de Prijkelstraat

  • 24 september 2019

Op 30 september starten werken aan de Prijkelstraat. Deze werken zullen duren tot het einde van 2019 (kerstperiode).

Momenteel bereidt Veneco in samenspraak met aannemer Stadsbader in opdracht van de gemeente Nazareth het herstel van de Prijkelstraat voor.

Door de aangepaste circulatie en de uitbreiding van het bedrijventerrein is het aangewezen ook de Prijkelstraat aan te pakken. Onder de asfaltlagen zitten nog kasseien wat een grondige aanpak noodzaakt om de Pijkelstraat in goede staat te brengen.

Er zal een nieuw wegdek in beton met nieuwe funderingen aangebracht worden zoals de nieuwe wegen in de Prijkels.

Te verwachten hinder

Er zal in 3 fasen gewerkt worden:

  • Fase 1 van Perrigo tot de oprit van Silka
  • Fase 2 van Silka tot de oprit van Sfic
  • Fase 3 van Sfic tot de aansluiting op de nieuwe wegenis van het nieuwe kruispunt ter hoogte van Plastec.

Om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de individuele bedrijven te garanderen zal Veneco een aantal tijdelijke maatregelen treffen.