Werken 's Gravenstraat - afwijking planning

  • 24 oktober 2018

De planning voor de werkzaamheden in de 's Gravenstraat is gewijzigd.

De aannemer werkt nu eerst de slibvorm degelijk af: dit is de boordsteen en de weggoot. Na het bouwverlof in de herfstvakantie beginnen de asfalteringswerken.

Bouwverlof in de herfstvakantie

De werkzaamheden liggen stil in de week van 29 oktober tot en met 4 november.

De verkeerssituatie in de werfzone verandert niet.

Kruispunt 's Gravenstraat - Steinstraat
Kruispunt met de Steinstraat