Werken 's Gravenstraat - foto's aanleg voetpad en parkeerstrook

  • 16 oktober 2018

Aannemer RTS is volop bezig met het aanleggen van het voetpad en de parkeerstrook, vanaf de Sticheldreef tot aan huisnummer 19.

Begin volgende week (vermoedelijk tot en met woensdag 24 oktober) wordt in deze zone de fundering in de rijweg en het fietspad geplaatst. Donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober komt dan de onderlaag asfalt op de rijweg en het fietspad.

Ondertussen wordt er vanaf huisnummer 19 tot aan de rotonde van het Dorp verder opgebroken. Van zodra deze werken klaar zijn, kan ook in deze zone de borduur en weggoot en de borduur tussen de parkeerstrook/voetpad en het fietspad worden gegoten.

Deze planning is onderhevig aan de weeromstandigheden en kan wijzigen.

Foto's werkzaamheden
's Gravenstraat
's Gravenstraat
's Gravenstraat
's Gravenstraat
's Gravenstraat