Winters weer... winterse wegen?

  • 21 januari 2019

Er wordt sneeuw voorspeld en onze diensten zijn er klaar voor.

Maandag 21 januari om 23:00 uur strooit men preventief de bruggen en fase 1. Om 4:00 uur wordt fase 0 (bruggen) tot en met fase 3 gestrooid, evenals de fietspaden. Nadien blijft de strooiwagen stand-by om uit te rukken wanneer nodig. Draag zelf je steentje bij door jouw stoep en oprit ijzel- en sneeuwvrij te houden en door in het verkeer voldoende afstand te nemen. Hou het vooral veilig in het verkeer!

De afvalophaling kan in de war gestuurd worden.

Wat doen onze diensten?

Wij volgen de situatie op de voet en houden de gemeentelijke straten zo goed mogelijk ijzel- en sneeuwvrij.

Eerst en vooral worden de bruggen gestrooid (fase 0). Nadien komt fase 1 aan de beurt. Deze fase omvat 43,8 kilometer weg waaronder de hoofdwegen, schoolomgeving, en de bedrijvenzones. Ook de rest van de gemeente is onderverdeeld in fases. We streven ernaar dat iedereen binnen een straal van 500 meter terechtkomt op een weg die gestrooid is.

Agentschap Wegen en Verkeer doet hetzelfde voor de gewestwegen: E17, N35, N60 en N437.

Voor meldingen over gladheid of gevaarlijke situaties kan je contact opnemen met de politie.

Wat kan je zelf doen?

Maak het voetpad vrij voor passanten, de postbode en de afvalophaler. Dit is wettelijk verplicht maar vooral voor iedereen veiliger.

Een warme tip: denk aan buren of kennissen die niet meer in staat zijn om hun voetpad of oprit sneeuwvrij te maken en help hen een handje als je kan. Alvast bedankt voor je solidariteit!

Hoe ga je het best te werk? Ga spaarzaam om met strooizout.