Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Dit is vastgelegd in de Vlaamse wooncode. De gemeente Nazareth en het agentschap Wonen Vlaanderen werken samen om de woonkwaliteit te bewaken. 

Problemen?

Als je klachten of problemen ondervindt in verband met je woonkwaliteit, neem dan gerust contact met ons op. Ook voor vrijblijvende informatie kan je bij ons terecht. Als gemeente willen we de vastgelegde procedures zo min mogelijk gebruiken en proberen we de problematiek van huisvesting eerst via overleg en dialoog op te lossen. Wanneer de situatie echter een administratief ingrijpen vereist, gaan we niet aarzelen.

Info en handboek

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie. In het handboek vind je alle middelen en procedures die kunnen helpen om de woonkwaliteit te verbeteren.

Is de huurwoning in orde?

Wat als de huurwoning niet in orde is?

Wonen Leie & Schelde