Zegget ne keer: grote bevolkingsbevraging

  • 24 april 2019

Vanaf 8 mei tot en met 9 juni 2019 nodigen we alle inwoners vanaf 16 jaar uit om een vragenlijst in te vullen over het lokaal beleid, onze dienstverlening en over de toekomst die zij voor Nazareth zien.

Met de slogan ‘Zegget ne keer’ en vijf campagnebeelden van bekende Nazareners die de komende dagen in het straatbeeld zullen verschijnen, maken we je nu al warm voor deze grote bevolkingsbevraging.

De resultaten zullen de beleidsthema’s van de volgende zes jaar mee bepalen.

Iedereen aan zet

We zijn met deze enquête niet aan ons proefstuk toe. Zes jaar terug organiseerden we bij het begin van de legislatuur ook al een uitgebreide inspraakronde. Toen nodigden we alle inwoners uit op gespreksavonden, onder de titel ‘Nazareth aan Zet’. Twee jaar later verstuurden we een enquête naar een steekproef van 1000 inwoners.

Nu bezorgen we álle inwoners vanaf 16 jaar een schriftelijke enquête. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans om zijn of haar mening te geven.

Inwoners betrokken bij samenstelling van vragenlijst

Het extern bureau dat de enquête heeft samengesteld, ging niet over één nacht ijs. Want ook bij de samenstelling van de vragenlijst zijn inwoners betrokken. Hiervoor organiseerden we vier workshops met een 10-tal ondernemers, een groep inwoners uit alle delen van de gemeente, vertegenwoordigers van de adviesraden en een groep personeelsleden van het lokaal bestuur.

Affichecampagne gestart

We hopen zoveel mogelijk Nazareners warm te maken om hun zeg te doen. Daarom was er in april een professionele fotoshoot en zijn er vijf opvallende campagnebeelden gemaakt. Op de affiches staan twintig bekende gezichten uit de sportieve, sociale, culturele en ondernemerssector van Nazareth. Zij roepen hun mede-inwoners op om de vragenlijst in te vullen en schuiven alvast hun idee voor de toekomst naar voren.

Iedereen doet mee

Elke inwoner vanaf zestien jaar kan deelnemen, ofwel op papier, ofwel online. Iedereen krijgt een unieke code zodat inwoners uiteraard maar één keer kunnen deelnemen. Het doel van het bestuur is duidelijk: wij willen weten hoe de inwoners de dienstverlening van het lokaal bestuur beoordelen en waar volgens de inwoners de prioriteiten liggen voor de komende jaren.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar worden niet uit het oog verloren. De jeugdraad neemt verschillende inspraakinitiatieven om het standpunt van jong Nazareth in beeld te brengen.

Verspreiding vanaf 8 mei

Op 24 april is de Zegget ne keer-campagne gelanceerd. De komende dagen zal overal in de gemeente de campagne in het straatbeeld verschijnen. En natuurlijk schakelen we ook alle gemeentelijke informatiekanalen hiervoor in.

Vanaf 8 mei en de daaropvolgende dagen valt bij 9.856 inwoners de persoonlijke enquête in de brievenbus. De antwoorden moeten binnen zijn tegen 9 juni, het pinksterweekend.

In september 2019 worden de resultaten van de Zegget-vragenijst voorgesteld en daarna organiseert het bestuur ‘Zegget-met-maten’-dialoogsessies met inwoners om de belangrijkste resultaten verder uit te diepen. Meer informatie hierover volgt later.

Ga naar de enquête