Zegget ne keer was groot succes!

  • 19 juni 2019

9810 inwoners kregen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over het lokaal beleid, onze dienstverlening en over de toekomst die zij zien voor Nazareth. Deze bevraging wil het bestuur gebruiken om de beleidsthema's van de volgende zes jaar mee te bepalen.

Enquête afgesloten

Dertig procent hiervan (2940 personen) bezorgden deze terug, online of op papier. We mogen dus van een groot succes spreken! Bedankt aan iedereen die bijdroeg aan deze bevolkingsbevraging.

25 % van de mensen die de enquête invulden deden dit online, de rest werd op papier ingevuld.

Het onderzoeksbureau verwerkt momenteel alle gegevens. We communiceren hierover in de infokrant van september en nodigen iedereen dan uit om in de gesprekstafels aan de slag te gaan met de resultaten.

Meer info over Zegget ne keer